ONLINE

 ONLINE služby pro pacienty

– prosíme pacienty, kteří jsou u nás registrováni, o zaslání kontaktního e-mailu na adresu ocni-mb@seznam.cz (event. prosím do e-mailu uveďte i jména rodinných příslušníků, např. dětí, kteří jsou v naší ordinaci také registrováni, abychom zaslaný kontakt mohli přiřadit i do jejich zdravotnických karet, uveďte prosím i datum narození u všech kontaktů). U některých pacientů již e-mailovou adresu zapsanou máme, kontakt tedy není nutné posílat znovu.

– on – line služby jsou přístupné pouze pro pacienty, od kterých máme již evidovanou e-mailovou adresu

– při prvním přihlášení Vás systém vyzve k vytvoření nového přihlašovacího hesla, které budete používat vždy k přihlášení do tohoto ONLINE systému (při zapomenutém hesle lze heslo resetovat a vytvořit si nové)

Dostupné funkce ONLINE:

  •  možnost podívat se na příští termín své plánované kontroly
  • poslat žádost o recept
  • poslat zprávu MUDr. Kolocové i s přílohou (např. zaslat lékařskou zprávu)

Prosím pro uvedené účely využívejte prioritně tento způsob komunikace: odkaz na online přihlášení