OCT

Vyšetření OCT – oční koherenční tomograf

OCT

Přístroj OCT představuje jednu z nejmodernějších a vysoce přínosných zobrazovacích metod k vyšetření zadních a předních struktur oka (sítnice, optický nerv, rohovka, předněkomorový úhel). Pacienti tak získají jedinečnou možnost neinvazivního vyšetření oka, kdy lékař vidí i hluboké vrstvy oka v trojrozměrném (3D) modelu. Výsledkem vyšetření jsou obrazové OCT tomogramy – řezy strukturou oka, obdobné jako například u vyšetření klasickým ultrazvukem, počítačovou tomografií (CT) či magnetickou rezonancí. Oproti tomu však OCT přístroj dosahuje vysokého prostorového rozlišení detailů tkáně v řádu jednotek μm (10-6 m, což je cca 10x až 20x méně, než je průměr lidského vlasu). Vzhledem k fyzikálním vlastnostem lidského oka se metoda OCT hodí právě pro včasnou diagnostiku v očním lékařství.

Optický koherentní tomograf (OCT) umožňuje měření tloušťky vrstvy nervových vláken, zobrazení sítnice a zrakového nervu, ale také vyšetření předního očního segmentu. Zjištěné výsledky porovnává s normálními hodnotami a dále pak jednotlivá vyšetření za sebou v čase. Při diagnostice s využitím OCT lze nejen zjistit příčinu obtíží, ale i kontrolovat vývoj onemocnění a úspěšnost léčby.

Díky tomuto vyšetření může lékař daleko dříve a přesněji diagnostikovat některá onemocnění oka a sledovat průběh léčby nebo terapeutického zákroku. Pokud pacient podstoupí vyšetření na OCT včas, zvýší tím šanci na úspěšnost případné léčby a minimalizuje rizikovější projevy onemocnění.

Kdy je pro mě OCT vyšetření vhodné?

Možnost OCT vyšetření konzultujte se svým ošetřujícím lékařem. Vyšetření na moderním OCT je bezpodmínečně nutné při:

 • podezření na glaukom
 • během léčby zeleného zákalu (glaukom)
 • při věkem podmíněné makulární degeneraci
 • při onemocněních sítnice (diabetické retinopatie, makulární díra atd.)
 • při onemocnění sklivce a zrakového nervu

Všechny zmiňované choroby jsou velmi závažné a mohou vést k poškození zraku a postupně i jeho ztrátě.

 

Průběh vyšetření:

Vyšetření je zcela bezbolestné, bez kontaktu s okem trvá zhruba deset minut. Pacient sedí s podpěrou brady a čela, a pouze sleduje světlo fixačního bodu. Slabé paprsky, které přístroj vysílá, jsou zcela zdravotně nezávadné. Někdy je potřeba aplikovat kapky na rozšíření zornice, v takovém případě je nutné počítat s omezenou možností řízení auta.

Samotné vyšetření od Vás vyžaduje jistou míru spolupráce spočívající ve sledování fixačního bodu a omezení pohybů oka. Během vyšetření můžete mrkat dle pokynů vyšetřujícího lékaře. Toto vyšetření lze bez jakýchkoliv komplikací opakovat, což je zvláště výhodné při dlouhodobém sledování Vašeho zdravotního stavu.

Vyšetření je neproveditelné u očí, které mají neprůhledná média – tedy rohovku, čočku nebo sklivec.

 Jak mi může vyšetření na OCT pomoci?

Lékař může díky výsledkům vyšetření na OCT daleko dříve a přesněji diagnostikovat některá onemocnění oka a monitorovat průběh léčby či terapeutického zákroku. Pokud podstoupíte vyšetření na OCT včas, zvýšíte tím šanci na úspěšnost případné léčby a minimalizujete riziko vnějších projevů onemocnění.

 Lékařům OCT vyšetření umožňuje:

 • určit přesnou diagnózu
 • posuzovat výsledky vyšetření v různých časových úsecích
 • plánovat případný chirurgický zákrok
 • naplánovat léčbu nitroočními injekcemi
 • posoudit výsledky probíhající léčby
 • lépe rozpoznat a stanovit zbytečnou nebo nedostatečnou léčbu
 • poznat, kdy je léčba zbytečná, anebo nedostatečná.

Zápory?

Protože toto vyšetření využívá optického paprsku a jeho odrazu, je neproveditelné u očí,které mají neprůhledná média – tedy rohovku,čočku nebo sklivec. Toto vyšetření také vyžaduje spolupráci pacienta – klid hlavy a očí při vyšetření.

OCT2