Zelený zákal

Co je zelený zákal neboli glaukom

Zelený zákal (glaukom) je onemocnění, při kterém dochází k degeneraci
a odumírání zrakového nervu.
Protože zrakový nerv v sobě vede veškeré informace o obrazech, které dopadají do našeho oka, jeho poškození má za následek částečnou nebo úplnou ztrátu zraku.

Příčina zeleného zákalu

Hlavní příčinou zeleného zákalu a degenerace zrakového nervu je zvýšený nitrooční tlak. Pokud se v oku nahromadí příliš velké množství nitrooční tekutiny, která nemůže odtékat, začne tato tekutina utiskovat citlivé oční struktury, především zrakový nerv. Ten může po určité době i zcela odumřít.  Dalším významným faktorem, který ovlivňuje životnost zrakového nervu je kvalita jeho prokrvení. Někdy nemusí být oční tlak ani příliš vysoký, ale špatné prokrvení zrakového nervu může způsobit vznik glaukomových změn i při zdánlivě „normálních“ hodnotách očního tlaku. Zákeřnost zeleného zákalu spočívá hlavně v tom, že zpočátku o něm nemocný člověk vůbec neví.  Pokud je oční tlak jen mírně zvýšen, nepůsobí žádnou bolest ani jiné obtíže. Pokud není člověk vyšetřen lékařem, může si svého onemocnění všimnout až ve chvíli, kdy již přichází o zrak.

Postupná ztráta vidění

Postup ztráty zraku je u zeleného zákalu charakteristický. Nejprve dochází k malým výpadkům v zorném poli, kterých si člověk
nemusí ani všimnout. Jak nemoc postupuje, stávají se výpadky v zorném poli již nepřehlédnutelné. Člověk ztrácí takzvané periferní vidění a místo některých lidí a předmětů již vidí pouze stíny a černé skvrny. Pokud oční nerv odumře úplně, dojde k úplné ztrátě zraku.

Zvýšený nitrooční tlak představuje největší riziko pro vznik zeleného zákalu. Stejně jako vysoký krevní tlak poškozuje cévy, vysoký nitrooční tlak může poškodit oční nerv, a tím samozřejmě i náš zrak.

Co určuje výši nitroočního tlaku

Oko je uvnitř vyplněno nitrooční tekutinou, která je vylučována dovnitř oka. Protože nitrooční tekutina se stále znovu doplňuje, její přebytek je odváděn systémem kanálků. Odvodné kanálky jsou umístěny v přední části oka mezi rohovkou a duhovkou. Pokud je znemožněn odtok nitrooční tekutiny těmito kanálky, tekutina se uvnitř oka „hromadí“a nitrooční tlak se zvyšuje.  


        odtokové cesty oka

Jaký nitrooční tlak je normální?

Určit normální hodnotu nitroočního tlaku může být ošemetné. Zelený zákal totiž může vznikat i při zdánlivě nízkých hodnotách nitroočního tlaku. Naopak hodnoty vysoké ještě nemusejí znamenat, že zelený zákal bezprostředně hrozí. Někteří lidé mají zvýšenou hodnotu nitroočního tlaku celý život a zeleným zákalem nikdy neonemocní.

 

Obecně lze říci, že hodnota nitroočního tlaku do 20 torrů je většinou bezpečná a zelený zákal při ní nehrozí. Naopak při hodnotách nad 30 torrů se zelený zákal většinou rozvine. Oblast mezi dvaceti a třiceti torry je velmi individuální a nitrooční tlak i celkový stav oka je třeba pravidelně sledovat.

Vyšetření nutná k odhalení glaukomu

Vyšetření očního pozadí a především papily, tj. počátečního úseku zrakového nervu.

Nejčastěji se provádí pomocí tzv. přímého oftalmoskopu nebo za pomoci speciální čočky na přístroji zvaném štěrbinová lampa. Lékař hodnotí vzhled papily pravého a levého oka a všímá si zejména velikosti prohlubně – exkavace terče zrakového nervu. Pro glaukom je typické, že je exkavace širší a hlubší, než tomu bývá u zdravých očí. U neléčeného zeleného zákalu se exkavace terče nadále zvětšuje.

Normální papila zrakového nervu

Rozšířená exkavace (prohlubeň) u glaukomové papily

Měření nitroočního tlaku

Jedním z nejčastěji používaných zařízení pro měření nitroočního tlaku je tzv. bezkontaktní tonometr. Při vyšetření tímto přístrojem je do pacientova široce otevřeného oka vyfouknut proud vzduchu. Měřicí přístroj zaregistruje, do jaké míry byl tento proud vzduchu schopen zploštit rohovku pacientova oka. Čím více se rohovka pod náporem vzduchu zploští, tím více je oko poddajné a tím nižší je nitrooční tlak.

Perimetrie

Perimetrie se používá k určení rozsahu vašeho zorného pole. Moderní perimetrické vyšetření se zpracovává pomocí počítače. Během vyšetření sedíte u perimetru a jedním, nezakrytým okem se díváte přímo před sebe. Ve vašem zorném poli se vždy na okamžik objevují barevné značky o různé intenzitě. Pomocí tohoto vyšetření je možné zjistit výpadky v zorném poli, kterých si často ani sám pacient nemusí být vědom.

Léčba a prognóza

Prognóza zeleného zákalu závisí především na tom, v jakém stadiu bylo onemocnění odhaleno. Pokud se s léčbou začne včas, je většinou možné zachovat zrak bez většího poškození. Záludnost zeleného zákalu spočívá v tom, že se zpočátku rozvíjí zcela bez příznaků, a poškození, které jednou vznikne na zrakovém nervu, se již nedá napravit. Proto jsou všechny vady zraku způsobené zeleným zákalem neléčitelné. Dá se jim však předejít, pokud se glaukom začne včas léčit.

Léky proti zelenému zákalu

Včasná léčba zeleného zákalu je dnes bezpečná a účinná. Možností léčby je několik: užívání léků snižujících nitrooční tlak v podobě kapek, podstoupení laserového zákroku nebo operace.

Léčba pomocí kapek snižujících nitrooční tlak je však vždy na prvním místě. Kapky určené k léčbě zeleného zákalu se aplikují trvale, každý den po celý život pacienta, ve stanovené frekvenci dané druhem účinné látky v kapkách. Ze strany pacienta je důležitá správná technika kapání (1-2 kapky do spojivkového vaku) a důsledné dodržování léčebného režimu. Léčba se nesmí vynechávat ani přerušovat, dokud oční lékař výslovně léčbu neukončí. Je jasné, že pokud si pacient sám léčbu vysadí nebo přestane kapat, když mu domácí zásoba kapek dojde, oční tlak se opět zvýší a glaukomové změny zrakového nervu se budou nadále prohlubovat.

Operační léčba

K operačním výkonům na oku odborníci přistupují obvykle ve chvíli, kdy léky užívané v léčbě zeleného zákalu nemají dostatečný účinek. V dnešní době se běžně provádí několik různých typů jak laserových, tak klasických operací, které mají vesměs za úkol zlepšit odtok nitrooční tekutiny a přispět tak ke snížení nitroočního tlaku.