Odkazy

Hlavním spolupracujícím pracovištěm je Oční oddělení Klaudiánovy nemocnice Ml. Boleslav:

http://klaudianovanemocnice.cz/oddeleni/ocni-oddeleni/informace-o-oddeleni

 

Stránky Optiky R+R :

http://www.rar-optika.cz/

 

Kontakty na ortoptická pracoviště:

  1. Praha, paní Mgr. Martina Hamplová: http://www.pupilo.cz
  2. Liberec, ortoptická sestra Zdena Tejklová: Dětské centrum Liberec

 

Stránky pro PC určené k rehabilitaci strabismu:

https://nit.felk.cvut.cz/~dark/webappsfiles/strabismus/domacilecba.html

 

Stránky pro tablet sloužící k rehabilitaci strabismu:

https://nit.felk.cvut.cz/~dark/Apps/Android/

Pro spuštění na tabletu je nutné přes „Nastavení“, pak „Zabezpečení“ aktivovat „Povolit neznámé zdroje“ (jedná se o aplikaci vytvořenou fakultou ČVUT, nikoliv oficiálními zdrojem aplikací pro android)

On-line test barvocitu:  www.xrite.com/online-color-test-challenge

Další spolupracující pracoviště:

Oční klinika FN Královské Vinohrady        http://www.fnkv.cz/oftalmologicka-klinika-uvod.php

Centrum klinické oční genetiky Karlovo Nám. Praha            http://ocnigenetika.lf1.cuni.cz/

Oční klinika LF UK  Karlovo Nám. Praha  http://www.vfn.cz/pracoviste/kliniky-a-oddeleni/ocni-klinika/