Suché oko

Suché oko

Povrch lidského oka je za normálních podmínek chráněn tenkou, ale velmi důležitou vrstvou slzného filmu.

Aby nám slzný film dobře fungoval, musí být splněno několik základních podmínek: dostatečné množství slz, jejich správné složení a také spravné postavení a funkce očních víček, které mrkáním neustále roztírají slzy po celém povrchu oka. Jen tak je možné udržet povrch oka hladký, čistý a vlhký a dostatečně chráněný před škodlivými vlivy.  Suché oko je důsledkem ztráty nebo snížení schopnosti oka vytvářet normální slzy.

Jak vzniká suché oko

Suché oko může mít mnoho příčin – vnitřních, tělesných, ale i vlivů z okolního prostředí.

Jedním z nejčastějších důvodů vzniku suchého oka je, že slzné žlázy s narůstajícím věkem zpomalí svou produkci slz. Jako nám s přibývajícími léty postupně vysychá pleť a vytvářejí se vrásky, vysychá i povrch našich očí. U žen navíc hrají významnou roli i hormonální změny v přechodu.

Příčinou suchého oka může být i změna kvality slz. Normální slzy mají  tři složky – hlenovou, vodnou a tenkou povrchovou tukovou vrstvičku, která zabraňuje odpařování slz. Pokud je narušena kterákoliv ze tří složek, oko nedostává potřebnou výživu a ochranu. Nejčastěji není v slzách dostatek tukové složky, což vede k jejich zrychlenému odpařování. Tukovou (lipidovou) složku slzného filmu vytvářejí žlázky ústící při okraji víček v blízkosti řas, proto mají problémy suchým okem častěji lidé s chronickými záněty okrajů víček. Ty se projevují zarudnutím, šupinatěním, pálením a svěděním víček, častější tvorbou ječných zrn.

Snížená produkce slz může být spojena i s užíváním některých léků (např. léky na alergii, antikoncepční pilulky, diuretika, léky na srdce a cévy, léky proti bolesti a protizánětlivé). Některá celková onemocnění jako diabetes, revmatoidní artritida nebo problémy se štítnou žlázou jsou často provázena syndromem suchého oka.

Také správná funkce víček je důležitá. Běžně člověk mrkne více než 14000x za den. Bylo ale zjištěno, že oči upřené do monitoru počítače zapomínají mrkat. Oční povrch pak více osychá, zejména pokud je v místnosti suchý vzduch, např. vlivem klimazitace.

Syndromem suchého oka také častěji trpí nositelé kontaktních čoček.

Příznaky suchého oka

 • Pocit suchých očí, pocit cizího tělíska v oku, pocit písku, drhnutí očí

 • unavené oči

 • pálení a svědění očí

 • zvýšená citlivost na světlo

 • nadměrné slzení (oči nejdříve oschnou, tím dojde k jejich podráždění, které spustí reflexní slzení)

 • problémy  s nošením kontaktních čoček

Léčba suchého oka

Suché oči se léčí několika způsoby, které pomáhají zmírnit příznaky nebo léčit vyvolávající příčinu. Mezi nejčastější způsoby léčby suchých očí patří:

 • Omezení vysychání: vyhýbejte se zhoršujícím situacím, jako jsou přetopené místnosti, vítr nebo kouř. Venku noste brýle, tím omezíte vysušující vliv větru.

 • Nesměřujte ventilátor nebo topení přímo do očí.

 • Při dlouhotrvající práci s počítačem dopřejte svým očím v pravidelný intervalech odpočinek. Vědomě zvyšte frekvenci mrkání.

 • Dodržujte pitný režim.
 • Potíže můžeme výrazně zmírnit pomocí umělých slz, které dokáží kompenzovat poruchy v přirozené produkci slz a zabraňují vysychání rohovky a spojivek, čímž přinášejí úlevu.

Umělé slzy

Pro  léčbu suchého oka umělými slzami je nejdůležitější si uvědomit, že léčíme pouze potíže vzniklé nedostatkem či nesprávným složením slz a ne vlastní  příčinu, protože ta většinou odstranit nelze (vyšší věk, hormonální změny v klimakteriu, chronické onemocnění,…).

Takže suché oko lze léčit, ale nikoliv vyléčit, a proto je nutné kapat umělé slzy trvale, kupovat si je neustále dokola. Pokud pacient léčbu po vykapání jedné lahvičky umělých slz sám ukončí, potíže se dříve či později vrátí.

Nejdříve si vyberte umělé slzy v podobě kapek nebo gelu (každému vyhovuje něco jiného, možná je i kombinace obou), které oko nedráždí a tohoto druhu se držte, přípravky zbytečně neměňte. Dobré je mít kapky neustále u sebe a můžete si kápnout pokaždé, když ucítíte potíže.

Není potřeba se obávat, že bychom si mohli kapáním umělých slz nějak ublížit. Umělé slzy nejsou léky v pravém slova smyslu, u kterých by hrozilo předávkování. Jen nahrazují chybějící přirozené slzy.

Umělých slz je na trhu více než 100 druhů a je poměrně dost obtížné se v nabídce zorientovat, dají se ale rozdělit na tyto dva hlavní druhy:

1) Umělé slzy s agresivnější konzervační látkou BAC (benzalkoniumchlorid), které vydrží po otevření 28 dní. Tyto kapky nejsou vhodné k aplikaci přes nasazenou kontaktní čočku a jejich maximální dávka je 5x za den 1-2 kapky do obou očí. Pro svou dobrou snášenlivost a cenovou dostupnost (cena se pohybuje většinou okolo 100 Kč) jsou oblíbené pacienty, kteří potřebují kapat častěji, tj. 4-5x za den.

2) Je možné v lékárně zažádat o umělé slzy s modernějšími šetrnějšími konzervačními látkami nebo dokonce bez konzervačních látek, které pro jiný systém zajištění sterility většinou vydrží déle než jeden měsíc (obvykle 3-6 měsíců). Lze je aplikovat i k nasazeným kontaktním čočkám a pacient je může dávat i častěji než 5xdenně. Jsou vhodné především pro pacienty s těžkým syndromem suchého oka, kteří potřebují vysokou frekvenci kapání (6xdenně až každou hodinu), nebo naopak pro pacienty, kterým stačí kápnout 1-2xdenně a využijí tak prodlouženou dobu spotřeby po otevření kapek. Cena se pohybuje obvykle mezi 150 až 350 Kč.

Umělé slzy v podobě gelu jsou hustší a mají proto většinou vyšší efekt než kapky. Hodí se tedy také  spíše pro pacienty se závažnějšími projevy suchého oka. Je ale potřeba dávat pozor, aby pacient aplikovat vždy pouze 1-2 kapky gelu, které se mrkáním rovnoměrně rozetřou po očním povrchu. Pokud pacient aplikuje nadměrné množství gelu, většinou se přebytek nalepí do řas a to vede k pocitu těžkých a ulepenéch očí.

Pro výběr vhodného druhu umělých slz je také důležité se zamyslet, která část slzného filmu je nejvíce narušena.

Pacientům, kteří mívají potíže nejvíce ráno po probuzení a stěžují si spíše na nadměrnou slzivost, nejčastěji chybí tuková složka slzného filmu a potřebují umělé slzy s doplňkem právě této složky.

Naopak lidé stěžující si na pálení očí, pocit písku nebo cizího tělíska trvající celý den a často nejhorší večer, potřebují umělé slzy doplňující vodnou složku slzného filmu v podobě kapek a gelů.

Důležitá je trpělivost a vytrvalost v léčbě.

Rizika

Syndrom suchého oka je vážný zdravotní stav, jehož léčbu není vhodné zanedbat. Pocity cizího tělíska a suchosti oka se mohou zhoršit až k pálení a bolesti.

Narušený slzný film způsobuje nedostatečné zásobování rohovky a spojivek vlhkostí a tím oko vysychá. Zpočátku se objevují menší poškození horní vrstvy rohovky a spojivek, v závažných případech však může rohovka ztratit svou průhlednost a stát se matnou. Tím se může vidění výrazně poškodit. V těchto případech jsou pak nutné pravidelné a časté návštěvy očního lékaře a intenzivní léčba v závislosti na klinickém nálezu.