Astigmatismus

Astigmatismus

Přestože se tato oční vada projevuje zhoršenou zrakovou ostrostí a špatným vnímáním detailů a kontrastů, mnohdy vůbec netušíme, že nás postihla.

Astigmatismus, tzv. cylindrická oční vada je způsobena nepravidelným zakřivením ploch oka, nejčastěji oční rohovky. U zdravého oka je rohovka pravidelná, tvarem povrchu připomíná kulatý míč, a tak se světelné paprsky, které přes ni procházejí, lomí ve všech směrech stejně. Při nepravidelném tvaru rohovky, podobnému například míči na ragby, se světlo lomí v místech s větším či menším zakřivením různě, takže se paprsky na sítnici nesetkávají a vidění je rozostřené, pokřivené a zdeformované. Vada bývá zpravidla vrozená, ke změnám na rohovce může ale dojít také vlivem zánětů a úrazů očí, příčinou mohou být i onemocnění rohovky, operace či alergie.

Jak se astigmatismus projevuje

S astigmatismem se zpravidla narodíme -nízký stupeň zakřivení postihuje většinu lidí, neboť rohovka není nikdy zcela pravidelná, naopak má mírné zakřivení. Vidění je však bezproblémové a není nutné je jakkoli korigovat. U vyšší vady je však korekce nezbytná.

Vyšší stupeň astigmatismu způsobuje zhoršené vidění na všechny vzdálenosti, ovlivňuje prostorové vnímání a často je příčinou zhoršeného vnímání detailů a kontrastů. Obraz je pokřivený a deformovaný, což často vede k zaměňování některých písmen a znaků, například 3 za 8, M za H či N, P za F, K za X.

Průvodním jevem astigmatismu bývají bolesti hlavy, únava, pálení a řezání očí atd. Člověk také mívá problém s prostorovou orientací, přivírá oči při pohledu na vzdálené předměty nebo stáčí hlavu do určitého směru. Astigmatismus způsobuje zkreslené či zamlžené vidění při pohledu na blízko i do dálky, může být i příčinou zhoršujících se školních výsledků u dětí. Velmi často se astigmatismus vyskytuje současně s dalekozrakostí nebo krátkozrakostí a také se může podílet na vzniku tupozrakosti. Velikost vady lze zjistit jen při očním vyšetření a uvádí se v tzv. cylindrických dioptriích s počtem úhlových stupňů osy. Naměřené údaje lékař zapisuje do poukazu na brýle, neboť jsou nezbytné pro vhodnou korekci. Lehké stupně astigmatismu jsou časté, vidění ovlivňují minimálně a není potřeba je korigovat brýlemi, avšak u vyšší vady je korekce nezbytná.

Jak lze astigmatismus řešit

Astigmatismus se od určité hodnoty koriguje brýlemi, ve kterých se používají torické čočky. Ty ovlivňují směr dopadu světelných paprsků, a tak korigují asymetrické zakřivení rohovky. Stejným způsobem vadu korigují kontaktní čočky, při jejich používání je však nutné dodržovat délku nošení a dokonalou hygienu při manipulaci s čočkami. Některé typy astigmatismu lze v dospělosti řešit i operací v refrakčním centru, kterou si však pacient plně hradí.