VPMD

Věkem podmíněná makulární degenerace – VPMD

VPMD  je onemocnění se vyskytuje ve středního avyššího věku, vyskytuje se u pacientů nad 45 let. Postihuje makulu – žlutou skvrnu sítnice – místo nejostřejšího vidění. Poškození vzniká následkem porušené rovnováhy metabolizmu sítnice.

VPMD se rychle dostává mezi hlavní příčiny ztráty zraku v populaci starší 50 let. V České republice je postiženo na 500 000 lidí.

VPMD se dělí na 2 základní typy:

1.Suchá forma /atrofická/ – častější – 85 %

Včasná fáze začíná poškozením pigmentové vrstvy sítnice, která zabezpečuje metabolizmus sítnice, následně se v sítnici hromadí a ukládají „odpadové“ látky ve formě tzv. drúz. Ke ztrátě vidění dochází pomalu, /několik měsíců až let/postupně dochází k odumření smyslových buněk sítnice v oblasti žluté skvrny,tzv.geografická atrofie.

2.Vlhká forma – 15%

Postupuje rychleji, ztráta vidění je výraznější. Je způsobena přerůstáním nových cév pod sítnici, které postupně začínají prosakovat a tím způsobí otok nebo krvácení, které se postupně hojí jizvou.

Rizikové faktory

  • výskyt tohoto onemocnění v rodině
  • věk
  • kouření – 2x vyšší riziko rozvoje VPMD
  • nadváha
  • nesprávná výživa nedostatek ovoce a zeleniny /vitamínů, minerálů / nadbytek tuků
  • vysoký krevní tlak
  • nadměrná expozice slunečnímu záření
  • světlá barva očí

 

Příznaky:

Snížení centrální zrakové ostrosti /vidíte obrysy obličeje, ale detaily jsou rozmazané/, potíže při čtení, porucha barevného vidění. U vlhké formy se dostaví nejdříve deformace a zvlnění obrazu, později výpadek „skotom“ v centru. Periferní vidění není postiženo, orientace v prostoru je zachována.

Vyšetření:

Základní oční vyšetření /zraková ostrost, přední segment, vyšetření očního pozadí po rozkapání/

Speciální vyšetření: FAG – fluorescenční angiografie – aplikace kontrastní látky do žíly a následně sledování průtoku barviva sítnicovými cévami. Za normálních okolností barvivo z cév neprosakuje, u VPMD dochází k prosakování z novotvořených cév. OCT vyšetření – optická koherentní tomografie – detekuje jednotlivé vrstvy sítnice /změny tloušťky a složení/

Léčba:

Suchá forma:podpůrná trvalá léčba pomocí doplňků stravy s obsahem luteinu, zeaxantinu, vitamínu A a E, selénu a zinku. Jsou volně prodejné v lékárně. Samozřejmě pravidelné očník ontroly, dodržování životosprávy a samokontroly Amslerovou mřížkou. Žádná jiná možnost zatím neexistuje. V pokročilé fázi nemoci pacientovi doporučíme speciální optické pomůcky /lupy, dalekohledové systémy/ Léčba vlhké formy spočívá v aplikaci látek působících proti růstovému faktoru, aplikuje se dosklivce, ev.fotodynamická terapie.

 

Rady pacientům:

 • pokud je vám více než 50 let, navštěvujte pravidelně svého očního lékaře, při výskytu VPMD v rodině i     dříve
 • nekuřte
 • dbejte na životosrávu, zdravé jídlo a pohyb
 • hlídejte si krevní tlak
 • chraňte své oči před nadměrným slunečním zářením, noste sluneční brýle

 

Amslerova mřížka

 • Testujte se v dobře osvětlené místnosti, ze vzdálenosti 30 cm
 • Nasaďte si čtecí brýle, pokud je nosíte
 • Vyšetřujte každé oko zvlášť
 • Soustřeďte se na nepravidelnosti, zvlnění nebo chybění čtverečků. Pokud zaznamenáte jakékoliv změny, objednejte se k očnímu vyšetření.