Plusoptix – oční screening

  • screening zraku dětí již od 6 měsíců
  • díky vzhledu upoutá pozornost dětí
  • samotné měření trvá je jednu vteřinu
  • bezkontaktní měření bez rozkapání

Od března 2020 máme v naší ordinaci nový přístroj Plusoptix sloužící ke zjišťování očních vad u dětí již od ½ roku věku. Vyšetření Pluxoptixem je velmi jednoduché, provádí se bezkontaktně na vzdálenost 1m a trvá jen několik vteřin. Měřící plocha přístroje má podobu veselého panáčka vydávajícího legrační zvuky k upoutání pozornosti vyšetřovaného. Díky své jednoduchosti a rychlosti lze změřit i velmi malé děti a obtížně spolupracující osoby. Test je určen k vyhledávání (screeningu) očích vad. Ideálně by měl již v prvním roce života a dále by mělo být každoročně opakováno, protože oči dětí se s růstem mění a může dojít k pozdějšímu vzniku vady. Vyšetření pomáhá odhalit šilhání a dioptrické vady, které při zanedbání mohou zapříčinit vznik tupozrakosti s následným trvalým poškozením zraku. Čím je oční vada u dítěte větší, tím dříve vy měla být zahájena léčba. Dítě ani nemusí mít viditelné oční potíže a přesto může trpět významnou oční vadou jednoho nebo i obou očí, kterou je potřeba léčit.

Přístroj slouží pouze jako prevence a tudíž v žádném případě nenahradí podrobné vyšetření očním lékařem. Jak již bylo zmíněno jedná se pouze o screenigový přístroj, jehož účelem je zachytit v populaci děti, které potřebují lékařskou pomoc. Tyto děti by následně měly navštívit očního lékaře a podrobit se podrobnému vyšetření.

Musíme se naučit vidět!

 

Oči představují nejdůležitější smyslový orgán, pomocí něhož získáváme 80% informací. Vidění, neboli zrakové vnímání, je výsledkem spolupráce celého zrakového analyzátoru na všech jeho stupních, tj. oka, zrakové dráhy a mozkových zrakových center včetně asociačních oblastí. Tato komplexní funkce se vyvíjí během prvních měsíců a let života dítěte. Zajímavé je, že se novorozenci musí naučit vidět, podobně jako se učí běhat a mluvit. Každý jejich krok rodiče pečlivě sledují, avšak co a jak vidí zůstává rodičům skryto. Dvě zdravé oči mají pro vývoj vašeho dítěte zásadní význam, protože slabozrakost a následné oční vady mohou mít za následek zhoršení školního prospěchu a omezení výběru budoucího povolání.

Jak se děti učí vidět?

Proces vidění lze rozdělit na dvě části a sice přijetí obrazu očima a přenos obrazu do zrakového centra v mozku. Souhru mezi očima a mozkem musí novorozenci nacvičit, aby správně fungovalo nervové spojení mezi očima, zrakovým centrem a oční motorikou. Z tohoto důvodu je první rok dítěte nejdůležitější pro správný vývoj binokulárního vidění – tedy vidění oběma očima. Výskyt očního onemocnění v tomto věku vede k nenapravitelných chybám ve vývoji. Oči a mozek nejsou správně secvičeny a dítě nikdy nedosahuje optimálních zrakových schopností, což vede ke slabozrakosti nebo tupozrakosti (amblyopii). Podle statistik v ČR trpí skoro každé 12. dítě ve věku do 4 let nezjištěnou oční vadou. Pokud zůstane neléčena, může pro dítě znamenat následky na celý život. Malé děti si samy nemohou stěžovat, že špatně vidí, protože jsou zvyklé pozorovat svět svýma očima a nemají žádnou možnost srovnání. Včasný záchyt onemocnění a včasná léčba jsou klíčové faktory

Stručný průvodce vyšetření přístrojem Plusoptix aneb nestresujte se před ani při vyšetření

– Mamí, já se toho vyšetření bojím, já tam nechci, co mi tam budou dělat?

– Nevím, paní doktorka se ti podívá na očička a bude to, neboj, to určitě nebolí!

A doopravdy by to mohlo být takto:

DOMA

– Mamí, já se toho vyšetření bojím, já tam nechci, co mi tam budou dělat?

– Tohle vyšetření se ti bude líbit, paní doktorka tam má takového usměvavého panáčka na obrázku, ty se na něj podíváš a jakmile na tebe mrkne, tak je vyšetření hotové, ani nebudeš chtít odejít, protože se ten panáček pěkně směje.

– Opravdu? A mluví taky ten panáček a co říká?

– Asi moc nemluví, ale když bude chtít, aby ses na něj podíval/a, tak na tě trochu zapíská.

– Jé, tak to se těším, jakou má asi barvu? Budu se mu líbit a bude na mě pískat, tak já mu můžu taky zapískat.

U LÉKAŘE

– Dobrý den, prý tady máte pěkného usměvavého panáčka,

co umí pískat.

– No to máme, pěkně se směje a taky trochu píská, když chce

aby ses na něj podíval/a, chceš si to zkusit?

– Jo, ten má ale malý očička.

– Očička má malý, ale umí s nimi trochu mrknout, dívej se.

– Jé a píská, jak říkala maminka.

– Tak a vyšetření je hotové, bolelo to?

– To už je to hotové, dostanu obrázek nebo hračku?

– Ano, už jsme očička změřili a tady si vyber obrázek.

Tak takhle by mohlo vypadat vyšetření přístrojem Plusoptix, opravdu se není čeho obávat, dítě máte na klíně, nebo ho držíte za ruku a ono se jen podívá na obrázek na přístroji, ten trochu zapíská a vyšetření je hotové, bez bolesti, bez pláče a křiku. Vyzkoušejte to!