Ceník výkonů nehrazených ZP

Ceny výkonů samoplátců-pacientů nepojištěných u ZP v České republice

Cílené oční vyšetření  (kódy 1×75022, 2×75163, 2×75161)                                         395,- Kč

Kontrolní oční vyšetření (kódy 1×75023, 2×75161)                                                      194,- Kč

 

Ceny výkonů nehrazených ZP

Zpráva s hodnocením očního nálezu pro oprávnění k řízení motor.vozidel            200,-Kč

Oční vyšetření pro zaměstnavatele                                                                                  200,-Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace                                                                                     150,-Kč

Vyplnění Oznámení o pracovním úrazu nebo Bolestného při pracovním úrazu     100,-Kč

Vyšetření obou očí na OCT (jako prevence)  na žádost pacienta                                 500,-Kč

Aplikace dočasných uzávěrů slzných cest  (1 oko)                                                          940,-Kč

Aplikace trvalých uzávěrů slzných cest  (1 oko)                                                               1750,-Kč