Koronavirus – opatření

Všechny zaměstnankyně naší ordinace již byly proočkovány 2 dávkami proti onemocnění Covid 19 v první polovině února 2021.

Pro zajištění maximální ochrany a bezpečnosti v prostorách ordinace prosíme o respektování následujících pokynů:

  • Dodržujte prosím přesný čas objednání, aby v čekárně nevznikaly fronty.
  • Dítě do čekárny a k vyšetření doprovází vždy jen jeden dospělý.
  • Vstupujte pouze se zakrytými ústy a nosem, po příchodu si prosím vydezinfikujte ruce gelem, který se nachází v čekárně za dveřmi.
  • Jestliže máte příznaky respiračního onemocnění, zejména teplotu a kašel nebo jste byli v kontaktu s koronavirus-pozitivní osobou, informuje nás prosím o této skutečnosti telefonicky předem (tel. 603 783 759 – sestra, 605 140 851 – lékařka), abychom mohly zajistit co neúčinnější hygienická opatření.

Prostory čekárny i ordinace pravidelně dezinfikujeme pomocí chemických prostředků a germicidní lampy.

Přejeme Vám všem pevné zdraví a děkujeme za pochopení. 

MUDr. Soňa Kolocová a sestra Jana Šimonová.